Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

www.justicnimafie.info

 

 

Justični mafie či elita?

   

Co na právní fakultě neučí

    

home
SHRNUTÍ-ODHALENÍ
mocná justiční mafie
Kajínek,Liška,Jandík
strašná kauza Toman
lži, lži, lži
kauza Opencard
kauza Schotta
policejní mafie, BIS
exekuce, lidská práva
jak to napravit
pomoc odjinud
pište,pomoc,události

 

 

Na našem webu naleznete informace, které na právních, policejních a politických fakultách neučí a média o nich nepíší. Realita je úplně jiná, než jak nám ji média, politici a školy prezentují. Některá fakta:

 • ČR není právní stát, není to demokracie, a to co zde ti u moci přes 25 let předvádí, ve skutečném demokratickém státě by ne jen že skončili ve funkcích, skončili by ve vězení.
 • Ústavní soud rozhodl, že mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí ústavního pořádku a kde jsou striktnější, což je prakticky všude, než Ústava či Listina základních práv a svobod, tam mezinárodní smlouvy stojí nad nimi a advokáti je mohou užívat ve všech opravných prostředcích, atd., protože se jimi musí zabývat soudy všech stupňů, ne jen ÚS.
 • 2 z těchto smluv jsou
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.
 • Lidská práva garantovaná těmito smlouvami nesmí být snižována, pouze navyšována, včetně práva na práci, práva na byt., atd. Všechna tato práva byla po listopadu porušena.
 • Exekuce, jak u nás probíhají, porušují ústavní pořádek, což je činí nelegálními. Nelegální, vlastizrádné bylo i rozdělení Československa a převedení pravomocí na EU Lisabonskou smlouvou bez referenda. ČR má asi stejnou legitimitu jako Protektorát Čechy a Morava za Hitlera.
 • Soudy v řadě případů soudí bez jakéhokoli zřetele k zákonům, Ústavě, zneužívají funkce opatrovníka, spolu s policií posílají zdravé lidi na doživotí do blázince a nevinné lidi na doživotí do vězení. Toto porušování lidských práv je umožněno tím, že orgány činné v trestním řízení a vedení soudů tomu dávají zelenou. Soudci mají tímto neoficiální imunitu páchat trestné činy. Jako za Hitlera.
 • Když odhalíte vysoce závažné nelegální praktiky v soudnictví, policii, politice, atd. a oznámíte je, státní orgány učiní co mohou, včetně falešných znaleckých posudků, aby vás zdiskreditovali, věznili, či zavřeli do blázince, aby tak chránili své kolegy a spoluviníky.
 • Pořádáme diskuse a návštěvy soudních jednání, kdy vše nasvědčuje tomu, že soudci budou jednat jako kdyby byli uplacení, kdy je zákony nezajímají.
 • Jsme v předprodukční fázi filmového dokumentu na toto téma a sbíráme o tom další informace a důkazy.
 • Minimální mzda, kterou máme, je také porušením lidských práv, ukotvených v mezinárodních paktech a garantovaných ústavním pořádkem. Různé tunely (600 miliard šedá ekonomika, 300 miliard do daňových rájů...), které stát toleruje, jsou dohromady stejně velké jako státní rozpočet. Navíc máme nejvyšší poměr průměrné a minimální mzdy v Evropě. Důsledek? Např. Slovinsko, které bylo oproti nám před listopadem zaostalé, má dnes HDP na zaměstnance asi o 15 vyšší než ho má ČR. A má minimální mzdu, která je více než dvojnásobek naší.

 

home SHRNUTÍ-ODHALENÍ mocná justiční mafie Kajínek,Liška,Jandík strašná kauza Toman lži, lži, lži kauza Opencard kauza Schotta policejní mafie, BIS exekuce, lidská práva jak to napravit pomoc odjinud pište,pomoc,události

 

Copyright © 1989-2016 www.JusticniMafie.info - naposledy změněno: 01. 04. 2017.

Obsah webu je z pohledu konspiračního teoretika demokratického státu, ne našeho, ten demokratický není, kterému by přes čtvrt století ničili jeho vlast, tak jak je ničena naše republika. Výraz justiční, policejní, apod. mafie je ze stejného pohledu, neznamená, že se jedná o mafii jako takovou, jedná se o laický výraz. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako podezření a ověřili fakta. Jestli někdo nesouhlasí s tím, co je v jednotlivých kauzách uvedeno, napište k tomu své vyjádření a zveřejníme to na stránce kauzy. Nejsme zodpovědní za správnost informací, povětšinou zde zveřejňujeme vybrané kauzy, informace, atd., jak nám jsou zasílány. Uvádíme-li kdy slovo justiční či jiná mafie, či podobné slovo, nebo například označujeme-li kdy něco jako zločinecké, máme tím laicky na mysli co vnímáme jako nepravosti, které se u soudů a jinde dějí. Jestli to je správný odborný výraz nevíme. Je statisticky prakticky nemožné, že by se všechny tyto události odehrávaly nezávisle, proto se domníváme, že se jedná o organizovanou strukturu či co by bylo možno, dle našeho laického názoru, nazývat organizovaný zločin. Jestli to je správný odborný výraz, nevíme. Vše je psáno z osobního pohledu, netvrdíme, že nazýváme věci správnými jmény či že jak je vidíme sami jsou vnímány i ostatními. Uvádíme zde co považujeme za důležité pro naše kauzy. Neznamená to, že v jiných kauzách se stejní členové justice, apod. nechovají vzorně či že se nejedná o elitu našeho národa. Stránky jsou provozované spolkem Svobodné vysílání, z.s. Doména je nám pronajatá.