Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

www.justicnimafie.info

 

 

Justični mafie či elita?

   

Co na právní fakultě neučí

    

home
SHRNUTÍ-ODHALENÍ
mocná justiční mafie
Kajínek,Liška,Jandík
strašná kauza Toman
lži, lži, lži
kauza Opencard
kauza Schotta
policejní mafie, BIS
exekuce, lidská práva
jak to napravit
pomoc odjinud
pište,pomoc,události

 

 

 

Exekutorská mafie

 

Automatická dluhová amnestie znovuobrozením protiústavně rozděleného Československa

 Situace v ČR se absolutně nedá srovnat s jinými státy, které své občany chrání, ne je vědomě účelově poškozují, okrádají, deptají a porušují jejich lidská práva mnohem více než v době socialismu. Přečtěte si Listinu základních práv a svobod, která je součástí Ústavy a pochopíte. Čísla uvedená v následující tabulce jsou některá přesná, jiná odhady.

 

  

 

 

Poplatky a jejich důsledky při exekuci za dlužnou částku 1020 Kč v ČR a jiných zemích Evropy

  Švýcarsko Německo Polsko ČR  
  1020 1020 1020 1020  
poplatek soud 500 576 180 400  
nalézací řízení 0 744 360 5220  
exekuční řízení 0 372 423 2920  
exekutor 627 595 530 7800  
celkem 2147 3507 2673 17260  
časem se stává 2147 3507 3000 85000  
% min. mzda 3% 10% 25% 1000%  
s faktorem disponibilního příjmu 5% 20% 250% 10000%  
s faktorem jiných možností 0,05% 0,2% 250% 10000%  
kolikrát horší než Švýcarsko 1 4 5000 200000  
v % 100 400 500.000 20.000.000  
s faktorem jiných možností 1 4x horší než Švýcarsko 5000x horší než Švýcarsko 200.000x horší než Švýcarsko  
      1250x horší než Německo 50.000x horší než Německo  
        75x horší než Polsko  
           

Jak jsme došli k tak otřesným faktům pro ČR a proč není naše situace jenom několikrát horší, než v jiných státech, uvedených v tabulce, když soud ustanoví celkovou platbu za dlužných 1.020 Kč na 17.620 Kč, což je jenom 5-7,5x více než v těch jiných státech? Není tedy u nás situace jenom tolikrát horší? Není, důvody jsou následující:

 • Minimální mzda je u nás několikrát menší než v těch západních státech, proto je zátěž na naše dlužníky mnohem vyšší. Navíc, kdyby se jednalo o 2.670 Kč jako v Polsku, namísto 17,260 Kč, což je u nás, tuhle částku i člověk v tísni nějak sežene. Částka, kterou vyžadují naše soudy, je u lidí bez práce, kteří jsou na dně, obyčejně překážka, kterou nepřekonají a začíná kolotoč, kdy jsou jejich věci zabaveny a prodány za pakatel. Proto je zátěž v našich exekucích tak ohromná. Přidejme k tomu jiné faktory jako depresi a s ní často spojenou ztrátu práce a zátěž u nás stoupne na  85.000, versus na 3.000 v Polsku.

 • Faktor disponibilního příjmu. Tady se nejedná o plat, ale kolik z toho platu, či sociální dávky, či podpory pro nezaměstnané zbude po uhrazení běžných životních potřeb. Proto to vysoké navýšení u nás a v Polsku.

 • Faktor jiných možností je to, že v civilizovaném světě existuje tolik způsobů, jak se dluhu vyhnout či ho maximálně snížit, proto na tak malý dluh je zřídkakdy uvalena exekuce, navíc ta částka, kterou by museli zaplatit je pro ně směšně nízká a ještě k tomu ji mohou splácet extrémně pomalu.

V západních státech je možnost z dluhu vybruslit, domluvit se na jeho snížení a malých splátkách, apod. například pod hrozbou, že dlužník vyhlásí bankrot, který v demokratických státech vypadá zásadně jinak než u nás. V ČR je to úplně jiné. Jedná se především o lidi, kteří jsou finančně na dně a potom jim dluh navýší třeba 20x. Aby se z toho dostali, mohou si půjčit peníze od lichváře. V demokratických státech lichva neexistuje, je trestná. V našem fašistickém státě vzkvétá. Zoufalci si půjčí peníze, protože doufají, že najdou práci a peníze splatí. Když se to nepovede, nastane smrtelný kolotoč, za který mohou polistopadové vlády, protože toto svinstvo připustily. Jich se to netýká. Oni okrádají náš stát vesele dál. Oligarchové kupují média od Němců, ne aby je napravili, ale aby na nich profitovali. Tohle není demokracie, ale fašismus v nejhorším slova smyslu.  

 V ČR se na exekuce dívají jinak než v jiných státech. Náš slavný právník Sokol, který na tomto svinstvu profituje, mluvil v televizi u Jílkové o vězení pro dlužníky. V neprávním zkorumpovaném fašistickém státě, německé kolonii Česká republika. Ve skutečných demokraciích se na věc dívají jinak. Banky půjčují z imaginárních rezerv, které ve skutečnosti vůbec nemají. Jenom malinké procento jejich půjček je z vkladů, zbytek jsou imaginární peníze. Proto se demokratické státy dívají na tyto dluhy jako imaginární a banka je za půjčky také zodpovědná, ne jen dlužník, protože měla před půjčkou lépe ohodnotit riziko.

V západních státech existuje tolik možností vyhnout se placení dluhu, které u nás vůbec nepřichází v úvahu. Jako typický příklad uvedeme USA:

 • Dlužník se může odstěhovat a nedat věřitelům novou adresu. Ti pak mají smůlu. U nás ho ihned najdou, v USA vůbec ne. Žádné soudní řízení nemůže proběhnout, pokud není dlužníkovi doručena žaloba. Kdyby chtěl, mohl by si dokonce změnit jméno, jednoduše tak, že začne užívat jiné, klidně křestní i příjmení, nikde změnu, ani u soudu hlásit nemusí. Taková změna je stejně platná jako změna soudním řízením. Ale dlužníci tuto možnost neužívají, protože existuje mnoho jiných způsobů, jak se vyhnout splácení dluhu.
 • Dlužník se může domluvit s věřiteli sám nebo přes advokátní kancelář, která se v tom specializuje. Domluví se na splacení jenom malinké části dluhu s minimálními splátkami, jinak pohrozí bankrotem.
 • Druhů bankrotů je v USA velké množství. Většinou se užívá Chapter 9, která jednou za 8 let odpustí všechny dluhy nebo Chapter 13, kde se dluh sníží a platí se malé splátky. Ta se dá dělat každé 2 roky. Když se u soudu učiní bankrotové podání, všichni věřitelé a jejich poskoci vás již nesmí kontaktovat poštou ani telefonicky. Osobními návštěvami se tohle v USA neřeší.
 • Když uděláte Chapter 9, můžete přijít o luxusní věci, jako drahé auto, luxusní dům, atd.
 • Jaký je následek bankrotu? Mnohé instituce vám po nějakou dobu nepůjčí další peníze, jiné naopak, protože ví, že další bankrot hned udělat nesmíte.
 • Předtím než lidi udělají bankrot, často si vezmou půjčky a plně nakoupí vše, co mohou kreditními kartami. Ti mazaní svěří ty nákupy někomu, kdo to jde nakoupit třeba v brýlích a paruce. Potom včas nahlásí ztrátu kreditních karet a nedluží z těch nákupů prakticky nic. Policie tohle neřeší či prakticky neřeší, protože by v hledání viníka neuspěla.

 V civilizovaných státech, oproti koloniím jako ČR, jsou lidská práva dodržovaná. Porušení se trestá. Politici, kteří je porušují, skončí. Např. v USA hlídají dodržování lidských práv jak státní úřady, tak rozsáhlá skupina advokátů, kteří si říkají Civil Liberties Union. Za porušování lidských práv by v USA, kdyby předváděli, co předvádí u nás, seděli prakticky všichni exekutoři, i podnikatelé by byli přísně pokutováni.

 

 

Porušování lidských práv v ČR

 


Fikce doručení

V demokratických státech musí být žaloba, atd. doručena. V ČR stačí ji vystavit na úřední desce soudu. Soudy to ale nedělají, či to nedělají řádně, takže když jde někdo prohlížet úřední desku, to. co tam má být vyvěšeno, tam obyčejně nenajde. Ani na virtuálních deskách, kde to má být také vyvěšeno, to také nabývá vyvěšeno správně. Předsedům soudů tahle situace nikterak nevadí. Ministerstvu spravedlnosti také ne. Komunikovali jsme s nimi. psali jsme i Pelikánovi. Tohle je extrémně závažné porušování lidských práv, která jsou garantovaná ústavním pořádkem.

 

 

Odhad úrovně porušování lidských práv v ČR

oproti období před listopadem 1989 (pokud uvádíme kauzu T, jedná se o kauzu Toman plzeňské justiční mafie, blíže popsanou na těchto webových stránkách, o které média mlčí). Jedná se mimo jiné I o porušování dvou smluv o lidských právech:

· Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb

· Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.

 

Stejné jako před listopadem

· Všeobecně Médii

· Všeobecně Ústavném soudem

· Všeobecně ve volbách

· Všeobecně Soudem pro lidská práva ve Štrasburku, tehdy Štrasburk nebyl, byly jiné organizace, navíc 50.000 Kč za žalobu do Štrasburku si mohou dovolit stejně obyčejně jen ti, kterým justiční mafie obyčejně straní a navíc ve Štrasburku pracují lidé tam dosazené našim státem, kteří obyčejně opět straní stejným lidem

· Politická diskriminace – v kauze T, dále veřejnoprávními médii, která nedávají žádný prostor skutečným opozičním kandidátům. (Polistopadové vládnoucí strany nepracují pro blaho našeho národa a média dávají dostatečný prostor jenom jim.)

 

10x horší v ČR

· Ombudsman chrání zájmy oligarchů, není možno se dovolat spravedlnosti – Ombudsman chrání stát, ne rasově diskriminované, viz kauza T.

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, dále zavírání psychicky zdravých lidí do blázince. (kauza Liška)

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení nevinných osob, tvorba falešných důkazů policií ve snaze dokázat neexistující trestnou činnost kritikům justiční a jiné státní mafie.

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitelství, to kryje Ministerstevo spravedlnosti

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy svých členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů proti němu, nevinný člověk

 

100x horší v ČR

· korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává dotace miliardové. Další problém je, že volby trvají 2 dny, v jiných státech 1 den. V ČR je proto možná manipulace s volebními lístky a když se podíváme, kdo tady vládne a jakou korupci účelově zavedli, je pravděpodobné, že s lístky, kde se to hodí, manipulováno v noci mezi volebními hodinami, je.

· Lidé si nejsou rovní – imunita oligarchů, politiků a soudců. U politiků je nejvyšší na světě.

· V kauze T – ve všech soudních řízeních - porušování lidských práv soudci, vedeními soudu, PČR, státním zastupitelstvím, Ministerstvem spravedlnosti

· Rasová diskriminace – v kauze T, dále u Romů ohledně práce, bydlení

· Cizí a česká kolaborující média jsou zodpovědná za morální a jiné úpadky, za to, že z ČR byla vytvořena kolonie, za to, že máme vlády, které jsou mnohem horší než za protektorátu, že dovolily protinárodní organizaci Sudetoněmeckému landsmanschaftu sídlit v Praze. Lidská práva jsou porušována cizími médii jako např. TV Nova či MF DNES a Lidovými novinami v době cizího vlastnictví

· Imunitou politiků a soudců – u nich je imunita neoficiální a je nezákonně zaštítěná PČR, státním zastupitelstvím, vedeními soudů, Ministerstvem spravedlnosti

· Vlastizrádné činy politiků – rozdělení ČSFR, prolomení Benešových dekretů

· Ustanovování opatrovníků u soudu, ti pracují pro protistranu. Jsou ustanovováni duševně zdravým osobám, proto aby soudy prohráli

 

1000x horší v ČR

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, sociálního pokroku

· Exekutoři – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

 

10.000x horší v ČR

· Otroctví - největší % obyvatel v Evropě tvoří novodobí otroci, jedná se o téměř 40.000 lidí.

 

 

ČR - země s největším % otroků v EU

 

Londýn - Česká republika patří v Evropě mezi země nejvíce ohrožené moderním otroctvím. V rámci indexu otroctví sestaveného organizací na ochranu lidských práv Walk Free Foundation skončila Česká republika spolu s Maďarskem v rámci Evropy na třetím místě. Hůře na tom jsou pouze Albánie a Černá Hora.

Celkem je podle organizace v Česku ohroženo moderním otroctvím téměř 38 tisíc obyvatel.

Walk Free Foundation zahrnuje do definice moderního otroctví nucené práce, prodej nebo zneužívání dětí, dlužní otroctví, v rámci kterého jsou děti nuceny pracovat pro dospělé, kterým dluží jejich rodiče, či obchodování s lidmi.

Index, podle kterého je sestaveno pořadí jednotlivých zemí, je kombinací několika ukazatelů, jako poměru zotročené populace, počtu dětských sňatků a úrovně obchodování s lidmi.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=793218

 

 

Průměrná česká prodavačka má plat 13 tisíc hrubého a musí chodit do práce o víkendech a svátcích. Měsíčně tráví v práci zhruba 174 pracovních hodin, kdy přesčasy často nemá proplacené. Často nesmí během směny používat toaletu, zákonem danou pauzu na oddych a svačinu leckde ani nezná. Přečtěte si, co obnáší v dnešní době povolání prodavačky. Své zkušenosti nám vylíčily pokladní českých supermarketů.

"Zacházejí s námi jako s otroky, vykořisťují nás za minimální plat," stěžují si prodavačky a prodavači z celé republiky, kteří nám zasílají své negativní zkušenosti s prací v obchodních řetězcích. Nerad na svoji práci v supermarketu vzpomíná čtenář Michal, který prací za pokladnou strávil dva roky. Ačkoli Michal pracoval na poloviční úvazek, často ke konci měsíce měl odpracováno 140 hodin. Proplacené je ale nedostal. "Mazali nám příchody do práce. Když jsem se ozval, donutili mě podepsat, že žádám o ukončení pracovního poměru dohodou, přičemž tento návrh přišel ze strany zaměstnavatele," uvedl Michal.

Na neproplácení odpracovaných hodin si stěžovala i další pokladní Pavla. "Pracovala jsem i 16 hodin denně, aniž bych měla druhý den volno. Kolikrát se mi stalo, že jsem přišla ve dvě ráno domů, osprchovala jsem se a šla na ranní od čtyř," popisuje rozhořčená Pavla a přidává se pokladní Ilona s tím, že běžně odpracuje 240 hodin měsíčně. "Mám pak zaplaceno jen 180 hodin a 60 hodin "daruji" centrále. Když se zkusíte ozvat, řeknou vám, že na vaše místo čeká dvacet dalších." Během směny navíc Ilona téměř nezná přestávky a když se chce najíst, musí se schovávat za pultem.

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/sokujici-pribehy-ceskych-prodavacek-zachazi-se-mnou-jako-s-otrokem-tvrdi.html

 

 

 

Kauza plzeňských práv

Kindl je novodobým Leonardem da Vinci. Českého postbolševického práva. Shrňme si, co tento 55letý renesanční divous zvládá: žatecký rodák byl soudcem, vědeckým pracovníkem, vlastní advokátní kancelář, působil jako děkan, proděkan i šéf katedry občanského práva na PF ZČU, byl ředitelem Ústavu státu a práva AV, členem představenstva České advokátní komory, vedoucím redaktorem specializovaného časopisu Právník, rozhodcem v miliardových kauzách, v dalších případech autorem odborných posudků (mj. stamiliardová státní zakázka na likvidaci starých ekologických škod), romanopiscem z justičního prostředí, chovatelem mývalů...Ale hlavně je klíčovým hráčem široce založeného zločinného spolčení. Jeho jméno a jméno plzeňské právnické fakulty se objevují mj. v policejních spisech Berkova gangu a Krakatice (Mrázek, Sekyra, Íčko, Téčko..). Níže uvedené informace pocházejí z veřejných zdrojů nebo z mého osobního sedmiletého bádání v oblasti justičních (konkursních) zločinů.VŠKE - škola konkursní mafieKrátce po dvouměsíčním studiu u Kindla na plzeňské PF si někdejší chomutovský taxikář a pozdější správce konkursní podstaty Jan Haragonzzo založil Vysokou školu Karla Engliše (VŠKE) se sídlem v Brně. V mezidobí kradl coby člen tzv. Berkova gangu v rámci podvodných konkurzů na severu Čech. Svého dalšího kumpána (též obžalovaného ze zločinného konkursního spolčení) Vladimíra Větrovce udělal na VŠKE prorektorem. Nova zveřejnila část odposlechu, v němž se Větrovec chlubí "tykačkou" s Kindlem, zajištěním absolutoria pro Haragonzzu a sjednáním dalších kšeftů. Členy akademické rady VŠKE byli mj. bývalý šéf ústecké Setuzy (firma mafiánů Mrázka a Pitra) František Janů, senátoři Pavel Eybert, Jan Nádvorník (oba ODS), Adolf Jílek a Milan Špaček (oba KDU-ČSL; Jílek nedávno přeběhl do Kalouskovy TOP 09). Prorektorem pro rozvoj se v r. 2007 stal bývalý hlavní manažer ODS a exsenátor Jaroslav Jurečka. V další expanzi do Prahy měl VŠKE pomáhat kultovní starosta Prahy 5 a jeden z pochybných Kindlových rychložáků Milan Jančík (ODS). Předsedkyně akreditační komise MŠ ČR Vladimíra Dvořáková uvedla v pořadu OVM na ČT, že komise byla pod obrovským tlakem, aby Haragonzzově VŠKE udělila licenci pro magisterské studium (rozuměj: konkursní výtečníci by mohli s tituly šmelit podobně, jako se to naučili u Kindla). Později čelili členové komise diskreditační kampani... Dalším důkazem o alarmujícím propojení světa mafie, policie a politiků na půdě Haragonzzovy školy je osoba výkonného manažera školy a šéfa její dozorčí rady. Tím je Miroslav Strnisko, před tím šéf brněnské expozitury protikorupční policie. Již před lety bylo v rámci kauzy Berka vyšetřeno i přiznáno klíčovým svědkem, že jiný krajský šéf protikorupční policie - mjr. Dvořák z Ústí nad Labem - bral od mafie úplatky za to, že zajistí konkursnímu gangu beztrestnost a podvody nebudou vyšetřeny. To se také stalo... V předchozí verzi webové prezentace VŠKE byl jako sponzor školy uveden Golf Club Ještěd. Tedy subjekt vzniklý při hřišti ukradeném konkursní justiční mafií mně, resp. mojí rodině. Jedinou pobočku si tato brněnská "škola" zřídila v Liberci (sic!) Současnými okupany ("majiteli") ukradeného golfového hřiště Ještěd jsou manželé Vajnerovi z Liberce. Jinak též vládci hazardu v severních Čechách a majitelé známého libereckého Centra Babylon. Paní Vajnerová je též 1. náměstkyní krajského hejtmana S. Eichlera (ČSSD). Členem Akademické rady VŠKE je generální ředitel Centra Babylon ing. Vlastimil Čadílek. Arbitráže - největší dojná kráva státu  Doc. Kindl bude rozhodovat o miliardách, které stát zaplatí v letité (a nesmyslné) arbitráži Diag Human. Za touto firmou stojí švýcarský reemigrant Josef Šťáva, přítel a soused exministra financí a faktického vůdce TOP 09 Miroslava Kalouska z jihočeské Bechyně. Kindl zastupuje v arbitráži český stát.(!!!)Jeden z konkursních mafiánů mi soukromě svěřil, že ihned po propuštění několika zadržených členů gangu po skandálu s podvodným Berkovým konkursem na Union Banku si dali povazební několikadenní relax na golfovém hřišti v Bechyni "u Kalóska se Šťávou"... Za podivných okolností se stal třetím (klíčovým?) arbitrem v kauze Diag Human Kindlův zatím nedostudovaný žák Petr Kužel, pražský zastupitel za ODS. Málo se ví o další rozhodcovské roli Kindla, a to v případu Prodeco. Ta je vlastněna Severočeskými doly, a.s., dceřinkou ČEZu. A jsme zpátky na lince: ČEZ - Roman - "plzeňská skupina" (mj. Škoda Plzeň) - Pospíšil - PF ZČU - Kindl - konkursní mafie...Další (a neméně důležité) Doc. Kindl byl (je !?) externím poradcem prezidenta ČR Václava Klause.Ve zveřejněných odposleších v rámci kauzy Berka se aktéři domlouvají, že pro jednoho z mafiánů zajistí možnost nechat se titulovat při zahraniční cestě coby poradce prezidenta ČR. Vím o nejméně dvou případech, kdy byly v rámci zmanipulovaných konkursů okradeny dokonce osoby ze širšího okolí prezidenta V. Klause. Primátorka Chomutova (bydliště Kindla a taxikářský štafl majitele VŠKE Haragonzzy) Ivana Řápková (ODS) vykonávala před svým zpolitizovaným cikánobijstvím funkci správkyně konkursní podstaty. Za tímto účelem "vystudovala" Kindlovu fakultu; nepamatuje si na učitele, nemá index, diplomku… Konkursy (obživu) jí přidělovali výtečníci z Krajského soudu v Ústí n.L., včetně soudce Berky. Absolvent plzeňských podvodnických práv a předseda ústavněprávního (!!) výboru PSP PČR Marek Benda (ODS) označuje mafiánské poměry na fakultě jako "moderní přístup školy ke studiu". Haragonzzo vydíral předního českého novináře, který se kauzou konkursních podvodů intenzivně zabýval. Dovytracena dopadla jako obvykle kauza objednávky vraždy žurnalisty. Ohledně "užhorodské stopy" plzeňské kauzy upozorňuji, že na Ukrajinu utekl vůdce liberecké větve konkursní mafie David Murdych. Už půl roku se nedostavuje k soudu, kde mu za vydírání mé rodiny hrozí 8 let natvrdo, a advokát ho omlouvá "pobytem v zahraničí". Jako červená nit se kauzami podvodných konkurzů linou jména příslušníků někdejší StB. Všimněte si, že se v kauze nemluví o penězích za lžitituly. Proč taky?! Možná někdo něco dal nebo vzal, ale to byl jen by-product spolčení. Šlo o daleko víc. Konkrétní příklad mi popsal soukromě aktér konkursní mafie: "Jednou nás seznámili na takové společenské akci s doktorkou X. ze státního zastupitelství. V řeči si postěžovala na potíže se synem, kterého nemůže dostat na práva. Tak jsem jí nabídl, že jí rád pomůžu. Ten kluk byl fakt blbej, ale zmákli jste to bez problémů." Předpokládám, že to tehdy řešili přes Kindlovu Plzeň a doufám, že J. Pospíšil dostojí svému slovu a všechny pochybné studenty zveřejní na webu; pak dodám i konkrétní jméno. Z paní doktorky se stala později soudkyně a právnické mafii se "investice do blbečka" pořádně okotila. Bez zajímavosti není ani to, že další příbuzný paní doktorky se řadu let pohybuje v různých funkcích u exprimátora Ústí nad Labem a exministra čehokoli Petra "Velrybáře" Gandaloviče (ODS). Haragonzzo a Větrovec byli blízkými přáteli exšéfa Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jana Mareše, kterému dávali různé dárky, půjčovali auta apod. Tato instituce zjišťuje a shromažďuje nejcitlivější údaje o osobách a firmách důležitých pro ČR. Mafii se podařilo dokonce učinit Větrovce v NBÚ členem rozkladové komise. Jiný vysoký činitel NBÚ Martin Hejl byl klíčovým kumpánem zavražděného kmotra mafie Františka Mrázka ve státní správě. Bezpečnostní prověrkou od NBÚ končívá pravidelně své výmluvy exministr vnitra Ivan Langer (ODS) kdykoli, když se vykrucuje z podezření o svém napojení na organizovaný zločin... Naháněčem dušiček pro Kindlovu fakultu byla soukromá VŠ v Karlových Varech. Na ní působili mj. Kindl, Pospíšil, Bruna a expremiér Stanislav Gross (ČSSD) - ten v mimořádně vtipné pozici "asistenta ředitele Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti". Představitelé této "školy" figurují v kauze okradení německého investora golfového hřiště Cihelny u KV Petera Vöcklinghause, a to bezprecedentním a médii dosud zjevně nepochopeným způsobem. Za zády německé kavky provedl jeho český společník a jednatel Peterka ve spolupráci s grófy západočeského "práva" bleskový podvodný konkurs a krásné a hodnotné hřiště spadlo do klína za babku právě jim. ČR hrozí miliardová platba z arbitráže. Pořádek má na plzeňských právech zjednat exministr spravedlnosti s neexistujícím titulem "pověřený děkan" Jiří Pospíšil (ODS). Absolvent podvodnické školy, učitel na ní, člověk spojený s karlovarskými právnickými lumpy, exministr za řádění justiční mafie v kauze Čunek (s advokátem a dalším pochybným plzeňským doktorem Brunou), dlužník a srab, poslanec, vysoký představitel a volební lídr ODS. Neakceptovatelné! (Kde je mj. nezávislost akademické půdy?!) To si z vás zas jen tak dělají legraci, že tento "krizový manažer", jak si nyní sám říká, nebude dělat něco jiného, než hasit alespoň ty největší maléry u politicky, mafiánsky či jinak establishmentem spřízněných a v Kindlově aféře namočených... Chci upozornit,  že tato široce a zvláště v elitních vrstvách založená mafie jen nekradla v rámci podvodných konkurzů, nekradla na státní účet a nekšeftovala pouze s lžidoktorskými tituly. Podle autentické informace, kterou mám od přímého účastníka gangu, dokonce nejméně v jednom případě i vraždili (resp. nechali zabít)! nepohodlného severočeského právníka (s titulem nikoli z Plzně, ale z pražské PF UK). Jeho násilná smrt byla před lety uzavřena jako sebevražda. Snad nikoho už tady ani nepřekvapí, že lump s právnickým titulem, který se mi s tímto jejich "úlovkem" pochlubil, byl za Topolánkovy vlády vyslán do velmi vysoké úřednické pozice EU přímo do Bruselu...

Článek naleznete zde:

http://inner-light.ning.com/forum/topics/plze-sk-kauza?xg_source=activity

 

 

Politická persekuce v ČR a na Slovensku

Některé nástroje zla neprávních totalitních států, mezi něž patří současná ČR a SR

 • Soudy má totalita plně pod kontrolou, vybraní soudci a senáty soudí jak chtějí, zákony je vůbec nezajímají. Viz kauza Toman.

 • Policie, včetně jejich špiček se podílí na trestních řízeních bez jakýchkoli důkazů, nebo založených na důkazech falešných. Viz kauza Toman.

 • Psychiatrie - falešné psychiatrické zprávy, snaha někoho zavřít do blázince, zbavit ho svéprávnosti, udělit mu opatrovníka, z psychických důvodů, bez jakéhokoli psychiatrického či psychologického vyšetření, které by to indikovalo. Viz kauza Chlebík a Toman.

 • Advokacie - advokáti nehájí zájmy klienta, ale zájmy protistrany, přesně jak to vyhovuje soudcům, vše s posvěcením advokátní komory, Ministerstva spravedlnosti a vnitra. Viz kauza Toman.

 • Porušování lidských práv - před listopadem chartisté a západ maximálně kritizovali porušování lidských práv u nás - dnes, když jsou lidská práva porušovaná mnohem více, jsou všichni zticha a mimo jiné vedou genocidu našich národů nelegálními exekucemi, které porušují Ústavní pořádek.

 • Imunita - soudci mají nelegální imunitu, protože orgány činné v trestním řízení odmítají šetřit jejich trestné činy. Politici mají nelegální imunitu také, v ČR to je největší ve světě.

 • Korupce - ta byla po listopadu úmyslně zavedena a hraje významnou roli v rozhodování justice. Klientelismus je všudepřítomen.

 • Vlastizrádná média tohle vše kryjí. Viz kauzy Kajínek, Toman, Chlebík.

 • Selektivní persekuce. V kauze Toman bylo opakovaně vyhrožováno kamarádem policajtů, včetně smrtí, policie to brala jako silná slova, nebezpečí stále trvá, ale policie kryje kamaráda, podporovatele ODS. V kauze Chlebík žádné nebezpečí vrátnému nehrozilo a nehrozí. Přesto chtějí poslat Juraje Chlebíka do psychiatrické léčebny, jako politický nástroj umlčení bojovníka za svobodu a demokracii.

 

Kauza Juraj Chlebík

https://www.youtube.com/watch?v=pKAu63WbtgQ

 

 

home SHRNUTÍ-ODHALENÍ mocná justiční mafie Kajínek,Liška,Jandík strašná kauza Toman lži, lži, lži kauza Opencard kauza Schotta policejní mafie, BIS exekuce, lidská práva jak to napravit pomoc odjinud pište,pomoc,události

 

Copyright © 1989-2016 www.JusticniMafie.info - naposledy změněno: 01. 04. 2017.

Obsah webu je z pohledu konspiračního teoretika demokratického státu, ne našeho, ten demokratický není, kterému by přes čtvrt století ničili jeho vlast, tak jak je ničena naše republika. Výraz justiční, policejní, apod. mafie je ze stejného pohledu, neznamená, že se jedná o mafii jako takovou, jedná se o laický výraz. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako podezření a ověřili fakta. Jestli někdo nesouhlasí s tím, co je v jednotlivých kauzách uvedeno, napište k tomu své vyjádření a zveřejníme to na stránce kauzy. Nejsme zodpovědní za správnost informací, povětšinou zde zveřejňujeme vybrané kauzy, informace, atd., jak nám jsou zasílány. Uvádíme-li kdy slovo justiční či jiná mafie, či podobné slovo, nebo například označujeme-li kdy něco jako zločinecké, máme tím laicky na mysli co vnímáme jako nepravosti, které se u soudů a jinde dějí. Jestli to je správný odborný výraz nevíme. Je statisticky prakticky nemožné, že by se všechny tyto události odehrávaly nezávisle, proto se domníváme, že se jedná o organizovanou strukturu či co by bylo možno, dle našeho laického názoru, nazývat organizovaný zločin. Jestli to je správný odborný výraz, nevíme. Vše je psáno z osobního pohledu, netvrdíme, že nazýváme věci správnými jmény či že jak je vidíme sami jsou vnímány i ostatními. Uvádíme zde co považujeme za důležité pro naše kauzy. Neznamená to, že v jiných kauzách se stejní členové justice, apod. nechovají vzorně či že se nejedná o elitu našeho národa. Stránky jsou provozované spolkem Svobodné vysílání, z.s. Doména je nám pronajatá.